Õppeprogrammid

Vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri käskkirjale 26.09.2016 nr1.1-3/16/183 on väljastatud MTÜ Integratsiooni Ühiskondlikule Algatuskeskusele tegevusluba eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistava täiendkoolituse läbiviimiseks.   EESTI KEELE ÕPPEKAVAD VENE EMAKEELEGA ÕPPIJATELE 1.Õpperühm: võõrkeeled ja –kultuurid 2.Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument. 3.Õppe kogumaht ja ülesehitus: 4.Õpe toimub kolmel erineval tasemel (A2,B1,B2). Iga läbitud kursuse lõpuks saavutab õppija Euroopa … Continue reading Õppeprogrammid