Uus projekt

Kõigile, kes soovivad töötada!

Integratsiooni Ühiskondlikus Algatuskeskuses toimub  alates 2. aprillist 2018 aastal kuni 1. aprillini 2020 aastal Euroopa Sotsiaalfondi rahastatav projekt Tööturu vajadustest lähtuva erialaõppe ja tööpraktika toel pikaajaliste töötute tööhõivesse toomine Tallinnas ja Harjumaal“   nr 2014-2020.3.02.18-0096 „Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks“   02.04.2018 – 01.04.2020

Projekti kutsume osalema inimesi, kes on kaotanud töökoha rohkem kui aasta tagasi ja kes soovivad muuta töötu staatust.

Projekti raames toimub tööklubi kus pakume:

– psühholoogilist nõustamist / rühmatreeninguid;

– individuaalset psühholoogi, juristi-  ja karjäärinõustamist;

– eesti keele kursuseid;

– arvuti kursuseid;

– õpetatakse ettevõtluse aluseid.

Võimalik on  valida projektikäigus üks kahest erinevast õppesuunast:

Erialakoolitus kursustel, millele järgneb kuu jooksul   tööpraktika ja seejärel tööle asumine.

– Koolitus töökohal ja sellele järgnev tööle asumine.

Koolitustel ja tööpraktikal osalejatele makstakse stipendiumit, väljaspool Tallinna elavatele inimestele makstakse transpordikulud,väikelapsele tagatakse õppeperioodil lapsehoiu teenus.

Kõik teenused on tasuta. Õppekeel vene keel.

Võta meiega ühendust, et saada rohkem teavet projekti kohta, tööpäevadel kella 10.00-14.00 telefonil 635 25 66, mob. tel. 55550397

e-post: sici@infonet.ee

Meie koduleht: www.sici.ee

Meie aadress: Vilisuu 7, Tallinn

Koostöö alustamiseks palume teil täita isiklikult avaldus -ankeet.
Kutsume teid projektis osalema!