Uudised

 

Kõigile, kes soovivad töötada! Integratsiooni Ühiskondlikus Algatuskeskuses toimub  alates 2. aprillist 2018 aastal kuni 1. aprillini 2020 aastal Euroopa Sotsiaalfondi rahastatav projekt Tööturu vajadustest lähtuva erialaõppe ja tööpraktika toel pikaajaliste töötute tööhõivesse toomine Tallinnas ja Harjumaal“   nr 2014-2020.3.02.18-0096 „Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks“   02.04.2018 – 01.04.2020

Projekti kutsume osalema inimesi, kes on kaotanud töökoha rohkem kui aasta tagasi ja kes soovivad muuta töötu staatust.

Täpsem info kodulehe alalehel „Uus projekt“